Categories
Auto

ไฟผ่าหมากคืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี ?

ใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินอย่างไรให้ถูกวิธีที่สุด

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนคงจะเคยสัญลักษณ์ของไฟฉุกเฉิน (hazard lights) หรือไฟผ่าหมากกันอย่างแน่นอน ซึ่งสัญลักษณ์ไฟนี้ต้องอาศัยหลักการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะหากคุณกดใช้ฉุกเฉินแบบผิดวิธีนั่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนได้

สัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือ ไฟผ่าหมาก เป็นเครื่องมือสำคัญที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ทุกคัน โดยทั่วไปบริเวณปุ่มจะมีสัญลักษณ์เป็นสีแดงสามเหลี่ยม จะอยู่ใกล้ ๆ กับกล่องเครื่องเสียงหรือแอร์ เมื่อต้องการใช้งานเพียงแค่กดก็จะเกิดเป็นไฟกระพริบขึ้นทั้งสี่มุมของไฟเลี้ยวรถ

กฎหมายจราจรเรื่องการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน

สำหรับในประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินโดยตรง ซึ่งในกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ระบุเอาไว้ในกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ.2551 ข้อ3 มาตรา 28 ที่กำหหนดให้รถแต่ละประเภทต้องมีอุปกรณ์สัญญาณเตือนอันตราย มีระบบควบคุมที่แยกออกจากโคมไฟเลี้ยว และเมื่อเกิดอันตรายขึ้นสัญญาณทุกดวงจะต้องกะพริบพร้อมกัน

ไฟผ่าหมากคืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี ?
ไฟผ่าหมากคืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี ?

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 36 ระบุเอาไว้ว่า ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถเกิดความขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่จะต้องนำรถออกพ้นทางเดินรถให้เร็วที่สุด แต่หากมีความจำเป็นต้องจอดในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางทางจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักการใช้งานไฟฉุกเฉินหรือไฟกะพริบที่ถูกต้อง

และถึงแม้ว่าในกฎหมายจะไม่ได้ระบุหลักการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้องออกมา แต่ก็อธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าไฟฉุกเฉินจะถูกเปิดขึ้นก็ต้องเมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ จึงจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ผู้ร่วมทางคนอื่น ๆ ระมัดระวังตัวเอง

อีกทั้ง ในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ไฟฉุกเฉินมักจะปรากฏเองอัตโนมัติ เมื่อมีการเหยียบเบรกแบบกะทันหัน และอีกกรณีที่สามารถใช้ไฟฉุกเฉินได้คือรถที่จอดอยู่บริเวณไหล่ทางชั่วคราวไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

ไฟผ่าหมากคืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี ?
ไฟผ่าหมากคืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธี ?
รณรงค์เปิดไฟฉุกเฉินให้ถูกต้องตามเวลา

ซึ่งผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผู้ใช้รถบางคนยังไม่มีความชำนาญในเรื่องนี้ หรือบางคนต้องการความสะดวกสบาย จึงเลือกที่จะเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเป็นการขอทาง แต่จริง ๆ แล้ว เมื่อขับรถอยู่บริเวณ 4 แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร เมื่อเรากดไฟฉุกเฉินก็อาจทำให้คนอื่น ๆ เกิดความเข้าใจผิด ยกตัวอย่าง หากเราขับรถมาด้วยความเร็วแล้วกดไฟฉุกเฉิน ผู้ที่ขับรถมาจากฝั่งอื่น ๆ ก็จะเห็นเพียงแค่สัญญาณไฟที่ใกล้ที่สุด เมื่อเกิดความเข้าใจผิดก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้นั่นเอง

ดังนั้น การเรียนรู้สัญญาณไฟหรือสัญญาณจราจรต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการใช้รถใช้ถนนมากที่สุด เพราะหากคุณไม่ได้เรียนรู้สัญญาณที่ถูกต้อง แล้วใช้แบบผิดวิธี ผลลัพธ์ของมันอาจน่ากลัวกว่าที่คิดก็ได้

ข้อมูลจาก : Kapook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *